บริการของเรา

ทีมงาน FS ช่วยให้คุณทำงานหลัก ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จัดหาสินค้า

Sourcing จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า

เก็บสินค้าคงคลัง

Storage มีการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีระบบสะอาดปลอดภัย

บรรจุ

Pick and Pack บรรจุสินค้าอย่างรวดเร็วด้วยความชำนาญและถูกต้อง

ส่งสินค้า

Shipping หลากหลายช่องทางในการจัดส่งสินค้าและสามารถสืบย้อนสถานะการส่งสินค้าได้


บริษัทฯมีระบบ The Cloud Fulfillment Service ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการคำสั่งส่งสินค้าผ่าน online และสามารถตรวจเช็คสินค้าคงคลัง ได้สะดวกทุกทีที่มี internet
บริการจัดหาสินค้า Sourcing บริการจัดเก็บสินค้า Warehousing บริการแพ็คสินค้า Packing บริการจัดส่งสินค้า Shipping
สะสมคะแนน แลกของรางวัล/Royalty program/Redeem awards/Redeem points
วิสัยทัศน์ (VISION)
ให้บริการด้าน fulfillment เพื่อสนับสนุนการเติบโตของคู่ค้า
มุ่งมั่นพัฒนาสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
พันธกิจ (MISSION)
พัฒนาระบบการจัดหาและจัดเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
จัดหาสินค้าและบริการที่คุ้มค่าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เพิ่มความพึงพอใจในการค้าและบริการ
เป้าหมาย (TARGET)
ขยายตัวทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า
ค่านิยมองค์กร (CORPORATE VALUE)
สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ทำงานอย่างมีความสุข เติบโต และพร้อมปรับตัวอยู่เสมอ
ควบคู่ไปกับ คุณธรรมทางธุรกิจ

 

 

บทความ

บทความข่าวสารและโปรโมชั่น
ทำการตลาดแบบสะสมแต้ม

   ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ นักการตลาดต้องมีการปรับแผนการตลาดเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดสูง ไม่ใช่แค่ทัดเทียม แต่ต้องให้เหนือกว่าบริษัทคู่แข่ง ไม่ใช่แค่หาลูกค้าใหม่ แต่ต้องรักษาความภักดีต่อตราสินค้าของลูกค้าไว้ให้เหนียวแน่น สิ่งเหล่านี้เป็

กลยุทธ์มัดใจลูกค้าด้วย Loyalty Programs

โปรแกรมการสร้างความภักดีระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ (Loyalty Programs) เรียกง่ายๆว่า กลยุทธ์มัดใจลูกค้า เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ CRM ซึ่งเป็นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า Loyalty Programs นั้นจะต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้าวิเคราะห์ความชอบและพฤติกรร

10 สิ่งที่ช่วยออกแบบคลังสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพ

10 สิ่งที่ช่วยออกแบบคลังสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพ

7 สัญลักษณ์สำคัญ บนหีบห่อ ที่ควรรู้จักและให้ความสำคัญ … มีอะไรกันบ้างมาดูกัน

7 สัญลักษณ์สำคัญ บนหีบห่อ ที่ควรรู้จักและให้ความสำคัญ … มีอะไรกันบ้างมาดูกันลูกค้าของเรา

บจก ฟูลฟิลล์เม้นท์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล

บจก ฟูลฟิลล์เม้นท์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ตั้ง 95 ซอยเฉลิมสุข ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: (+66) 062-939-5614
Email: Fulfillment.inter@gmail.com
Line ID: Fs.inter

QR