Order Fulfillment Service (บริการคลังสินค้าออนไลน์)


Order Fulfillment Service (บริการคลังสินค้าออนไลน์)

Order Fulfillment Service (บริการคลังสินค้าออนไลน์) คือ การรวมตัวของ 3 บริการ ดังนี้

1. บริการ พื้นที่จัดเก็บ (Storage Service) 
2. บริการ ค้นหาสินค้า และ บรรจุ หีบห่อ (Pick & Pack Service)
3. บริการ จัดส่ง (Delivery Service)
 
โดยผู้ขายของออนไลน์ จะต้องนำสินค้าที่เราจำหน่าย ไปฝากไว้กับผู้ให้บริการ คลังสินค้าออนไลน์ หลังจากนั้น ผู้ขายของออนไลน์ ก็สามารถสั่งให้ ผู้ให้บริการคลังสินค้าออนไลน์ ทำการจัดส่งสินค้า ไปยังลูกค้าปลายทางตามคำสั่งของเรา ได้ตามวิธีที่เราต้องการ เช่น ไปรษณีย์, แมสเซ็นเจอร์, DHL, FedEx และอื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการคลังสินค้าออนไลน์จัดไว้ให้ โดยผู้ให้บริการคลังสินค้าออนไลน์ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าแทนเราทั้งหมด รวมถึงการออกค่าจัดส่งสินค้าให้ก่อนด้วย สำหรับผู้ขายของออนไลน์ ก็เพียงคอยตรวจสอบผลการจัดส่งและยอดจำนวนสินค้า ที่จะถูกจัดส่งมาให้ในแต่ละวัน และจ่ายค่าบริการที่จะถูกสรุปมาเดือนละครั้ง เท่านั้นบจก ฟูลฟิลล์เม้นท์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล

บจก ฟูลฟิลล์เม้นท์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ตั้ง 95 ซอยเฉลิมสุข ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: (+66) 062-939-5614
Email: Fulfillment.inter@gmail.com
Line ID: Fs.inter

QR