บทความ

บทความข่าวสารและโปรโมชั่น
Warehouse Management (การจัดการคลังสินค้า) : Basic Knowledge

การจัดการคลังสินค้าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของโลจิสติกส์ ที่ช่วยเชื่อมต่อกับกิจกรรมอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทาน ผู้บริหารควรให้ ความสำคัญตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของการจัดตั้ง คลังสินค้า ซึ่งจะต้องทราบประเภทของคลังสินค้า ซึ่งอาจจะ เป็นการใช้บริการคลั

5 Reasons to Consider Fulfillment Services

Accounting, purchasing, marketing, and operations are all areas that online and multi-channel merchants must manage. Fortunately there is a growing class of service companies that allows sellers to outsource product receiving, inventorying, packing, and s

SMS Marketing

6 Reasons Brands Should Start Using SMS Marketing by GENIA STEVENS

Lean Thinking

เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการในมุมมองของลูกค้า โดยการมุ่งเน้นการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ (Waste in Process) ซึ่งการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการจะส่งผลให้ต้นทุน (Cost) ขององค์กรลดลง และนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน (Standardized Work) เป็นก


บจก ฟูลฟิลล์เม้นท์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล

บจก ฟูลฟิลล์เม้นท์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ตั้ง 95 ซอยเฉลิมสุข ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: (+66) 062-939-5614
Email: Fulfillment.inter@gmail.com
Line ID: Fs.inter

QR