7 สัญลักษณ์สำคัญ บนหีบห่อ ที่ควรรู้จักและให้ความสำคัญ … มีอะไรกันบ้างมาดูกัน


สัญลักษณ์บนแพคเกจหรือหีบห่อนั้นถือเป็นชิปปิ้งมาร์ก(Shipping Mark) อย่างหนึ่ง ใช้สำหรับบอกวิธีการจัดการขนส่ง เช่น หากเราต้องการให้กันด้านไหนขึ้นเราก็ใช้สัญลักษณ์ This side up ที่เป็นหัวลูกศรชี้ขึ้น เพื่อบอกผู้ขนส่งในขั้นตอนต่าง ๆ ให้จัดการให้ถูกต้องและเป็นการป้องกันสินค้าพังเสียหายไปในตัวด้วย

ในบทความนี้จะเป็นสัญลักษณ์ทั่วไปที่ใช้กันเป็นประจำ 

สัญลักษณ์ชนิดต่าง ๆ บนหีบห่อ (Package)

THIS SIDE UP

this side upสัญลักษณ์หันด้านที่มีลูกศรขึ้นมักจะพบเห็นได้ทั่ว ไปตามบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นประจำอยู่แล้วและทุกคนคงจะรู้จักมันดี ความหมายก็คือให้หันด้านที่มีหัวลูกศรชี้ขึ้นด้านบนเสมอ

DO NOT STACK

do not stackสัญลักษณ์กากบาททับรูปกล่องอันนี้ คือ ห้ามมีอะไรมาซ้อนทับหรือห้ามวางสินค้าชนิดนี้ซ้อนทับกัน มักจะใช้กับสินค้าบอบบาง สารเคมีหรือป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน

FRAGILE

fragileสัญลักษณ์รูปแก้วแตกหมายถึงสินค้าด้านในบอบบาง แตกง่าย ห้ามกระแทกหรือโยน

MAX … LAYER

สัญลักษณ์รูปกล่องซ้อนทับกันและมีตัวเลข หมายถึง ห้ามซ้อนสินค้าชนิดนี้เกินจำนวนชั้นที่กำหนด

KEEP DRY

สัญลักษณ์รูปร่ม หมายถึงสินค้าชนิดนี้ห้ามให้ถูกน้ำหรืออยู่ในที่ชื้น

HANDLE WITH CARE

handle with careสัญลักษณ์รูปมือห่อหุ้มกล่องไว้หมายถึงให้ดูแลสินค้าให้ดีคล้าย ๆ กับ Fragile ครับ แค่สินค้าชนิดนี้จะไม่แตกหักง่าย

RE-USE

re useสัญลักษณ์นี้มีความหมายตรงตัวคือสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้Fulfillment Services International Co.,Ltd.

Fulfillment Services International Co.,Ltd.
95 Soi Chalermsuk, Pahonyotin road,
Chankasem, Chatujak, Bangkok 10900
Thailand

Contact Us

เบอร์โทรศัพท์: (+66) 062-939-5614
Email: Fulfillment.inter@gmail.com
Line ID: Fs.inter

QR