ผลักดันธุรกิจเข้าสู่ e-Commerce B2B Supply Chain


ผลักดันธุรกิจเข้าสู่ e-Commerce B2B Supply Chain

ลูกค้ามีความต้องการอะไร เราที่อยู่ตรงกลางมี supply อะไร ข้างหน้าคือลูกค้า ข้างหลังคือ supplier ต้องให้สมดุลกัน ถ้าจะตอบกลยุทธ์ลูกค้าอยู่ทุกที่ ต้องใช้กลยุทธ์โลจิสติกส์และ Supply Chain “ถ้าองค์กรขับเคลื่อนด้วยคน องค์กรนั้นมีปัญหาแน่นอน หมายความว่า ถ้าหากเอาคนออกหมดแล้วรายได้เป็นศูนย์ แปลว่าขับเคลื่อนด้วยคน เช่น สมชายเป็นเจ้าหน้าที่เก็บเงินบนทางด่วน ได้พนักงานยอดเยี่ยม 5 ปีติดต่อกัน เพราะยื่นมือรับเงินพร้อมใบเสร็จให้ลูกค้าโดยมือไม่เคยตกเลย หมายความว่า ควรจะหาพนักงานแบบนี้เยอะ ๆ แต่มีอีกเส้นทางที่สามารถใช้ระบบ M-PASS โดยระบบจะตัดเงินเองเมื่อขับผ่านโดยรถไม่ติด ซึ่ง 2 เส้นทางนี้แตกต่างกันตรงทางที่มีสมชายคอยเก็บเงินรถจะติด แต่ทางที่ใช้ระบบตัดเงินรถไม่ติด นี่คือความแตกต่างระหว่างคนกับระบบ” ภควัต รักศรี ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน E-supply Chain Management จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างคนกับระบบ

ก่อนจะกล่าวต่อไปว่า “ธุรกิจปัจจุบันจะเป็น outsource มากขึ้น สำหรับสิ่งที่องค์กรไม่เก่ง จากเดิมธุรกิจจะใช้อิฐก่อและโบกปูน แต่ปัจจุบันธุรกิจจะเป็นเลโก ถ้าอันไหนไม่เก่งจะดึงออก แล้วนำเอา outsource เข้ามาต่อ”

4P ยังมีอยู่ แต่เรียงใหม่

คุณภควัต กล่าวว่า หลักการตลาด 4P ในอดีต คือ Product (ผลิตภัณฑ์) Price (ราคา) Place (ช่องทางการจัดจำหน่าย) และ Promotion (การส่งเสริมการตลาด) ส่วนปัจจุบันนั้น 4P ยังคงอยู่แต่เรียงใหม่เป็น Place- Price- Product-Promotion โดยมีรายละเอียดคือ

4P ไปแตะกับ B2B  ทำไมคนทำธุรกิจควรจะเปลี่ยน!

คุณภควัต กล่าวว่า ปัจจุบันมี Digital Market Outlook คือภาพรวมว่าทำไมคนทำธุรกิจควรจะเปลี่ยน ได้แก่

อีคอมเมิร์ซกำลังโต โดยเฉพาะ B2B การสั่งซื้อด้วย PO แบบเก่า ๆ หรือการ โทร.ถามราคาน้อยลงเรื่อย ๆ
6 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จในการนำธุรกิจเข้าสู่ยุค e-Business คุณภควัต ปิดท้ายว่า สำหรับลูกค้าพิเศษที่อยากให้เขาซื้ออีกคือ เพิ่มช่องทางใหม่ในการบริการตัวเองของลูกค้าพิเศษ, จัดการคำสั่งซื้อ ตลอดจนถึงการจัดส่งอย่างเป็นระบบ, จัดการเอกสารด้านการเงิน คลังสินค้า งานขายต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ, ขยายฐานตลาด ฐานลูกค้า ในทุกที่ ทุกประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ “คน” ในองค์กร

Credit: ETDA  สพธอ 08.02.2017Fulfillment Services International Co.,Ltd.

Fulfillment Services International Co.,Ltd.
95 Soi Chalermsuk, Pahonyotin road,
Chankasem, Chatujak, Bangkok 10900
Thailand

Contact Us

เบอร์โทรศัพท์: (+66) 062-939-5614, 095-251-6068
Email: Fulfillment.inter@gmail.com
Line ID: Fs.inter

QR